Penetrace - PE 280

Rychleschnoucí disperzní penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel, který slouží k úpravě savých a porézních podkladů (cementových, betonových a anhydritových) před vyrovnáním podkladu nebo lepením podlahovin. Použití penetrace vede k částečnému uzavření pórů, ke snížení prašnosti a nasákavosti a zvýšení přídržnosti vyrovnávacích hmot a lepidel. Je připravená k přímému použití, vhodná pro interiér i exteriér. Vhodná také k úpravě podkladu s podlahovým vytápěním. Podklad musí být vyzrálý, suchý a zbavený prachu. Zbytky starého lepidla, mastnoty, nesoudržné povrchové vrstvy a další nečistoty je třeba před použitím odstranit.

Doporučená cena s DPH 5 kg: 298,- Kč
Doporučená cena s DPH 10 kg: 571,- Kč
Spotřeba 200g/m2
Balení 5 kg, 10 kg
Penetrace Bralep PE 280
Penetrace Bralep PE 380 Penetrace
PE 380
Penetrace Bralep PE 580 Penetrace
PE 580