Penetrace - PE 380

Disperzní penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel je vhodný k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů (kamenné podlahy, keramické dlaždice, teraso, leštěný beton). Díky přídavku speciálních aditiv perfektně smáčí povrch. Použitím penetrace se zlepší adheze k podkladu – zvýší se přídržnost vyrovnávacích hmot, cementových a disperzních lepidel. Je připravená k přímému použití, vhodná pro interiér i exteriér. Vhodná také k úpravě podkladu s podlahovým vytápěním. Podklad musí být čistý, trvale suchý a zbavený prachu. Nesoudržné povrchové vrstvy je třeba před použitím odstranit. Kamenné podklady, keramické dlaždice, teraso nejprve pečlivě odmastit, omýt teplou vodou a nechat vyschnout.

Doporučená cena s DPH 5 kg: 859,- Kč
Spotřeba 50g/m2
Balení 5 kg
Penetrace Bralep PE 380