Penetrace - PE 580

Speciální disperzní nátěr bez rozpouštědel s obsahem křemičitého písku, který slouží k úpravě dřevěných a dřevotřískových podlah před vyrovnáním ve vnitřních suchých prostorech. Použití penetrace PE 580 vede ke snížení nasákavosti, ke zvýšení povrchových pevností a přídržnosti vyrovnávací hmoty. Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, nesoudržných povrchových vrstev a prachu.

Doporučená cena s DPH 5 kg: 739,- Kč
Spotřeba 200g/m2
Balení 5 kg
Penetrace Bralep PE 580
Další varianty
Penetrace Bralep PE 280 Penetrace
PE 280
Penetrace Bralep PE 380 Penetrace
PE 380