Epoxidová pryskyřice - Eporip

Dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech. Používá se pro monolitické konstrukční spoje mezi starým a čerstvým betonem, k lepení betonových prefabrikátů, lepení ocelových prvků k betonu a výplň trhlin v betonu. EPORIP polymerizuje bez smršťování, po vytvrzení je vodonepropustný, má výborné dielektrické vlastnosti a vysokou mechanickou pevnost a navíc vysokou soudržnost oceli a betonu. Před aplikací Eporipu musí být podklady dokonale čisté, pevné, nosné a suché. Uvolněné a nesoudržné části, prach, vrstvy cementového mléka, barva atd. musí být zcela odstraněny. U kovových materiálů musí být odstraněna mastnota a rez.

Doporučená cena s DPH 2 kg: 870,- Kč
Doporučená cena s DPH 10 kg: 3708,- Kč
Balení 2 kg, 10 kg
Epoxidová pryskyřice Mapei Eporip