Nivelační stěrka - Schönox UP uniplan

Samonivelační a vyhlazovací univerzální stěrková hmota s velmi malým obsahem emisí na střední zatížení pro vrstvy (0-10 mm). Používající se pro textilní a podlahové krytiny, plovoucí laminátové a dřevěné podlahy,dlažby a korky. Hydraulicky tuhnoucí lepidlo obohacené umělou pryskyřicí vytváří ideálně nasákavý povrch. Vhodný pro podlahové vytápění a na provoz s kolečkovými židlemi. Podklady musí být před použitím pevné, vyschlé a únosné. Je třeba odstranit zbytky mastnoty, prachu, oleje a uvolněných částic. Podklady musí být rovné a hladké.

Doporučená cena s DPH 25 kg: 545,- Kč
Spotřeba 1,5 kg/m2
Balení 25 kg
Samonivelační cementová stěrka Schönox UP uniplan