Instalace a údržba PVC

Pokládka PVC

 • Při pokládce PVC nezapomeňte na důkladnou přípravu podkladu a nijak ji nepodceňujte.
 • Podklad musí být především hladký, rovný, suchý, čistý a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší než 2 mm na 2 m se musí vyrovnat.
 • Cementový a anhydritový potěr musí být přebroušen a zbaven všech nesoudržných častí, všech materiálů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat adhezní vlastnosti použité stěrky i lepidla.
 • Před dalším postupem podklad dokonale zbavte všech nečistot vysátím průmyslovým vysavačem.
 • V případě nejasností se obraťte na technické oddělení výrobce stavební chemie.
 • Při podkladu na cementový potěr (starý i nový) dle potřeby očistěte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou případně sádrovou nivelační stěrkou. Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0% CM (1,8% CM při aplikaci na vodní podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.
 • Při anhydritovém podkladu musí být separován sádrovou případně cementovou nivelační stěrkou s odpovídající penetrací. Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM při aplikaci na podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.
 • Ideální teplota by se v dané místnosti měla pohybovat okolo 18 °C. Vlhkoměr by neměl ukazovat více než 75 % relativní vlhkosti.
 • Než zahájíte pokládku, musíte materiál rozložit minimálně na 24 hodin do dané místnosti, kde se bude materiál instalovat, aby se PVC přizpůsobilo podmínkám prostředí, usnadní se jeho instalace a manipulace s ním.
 • Podlahovou krytinu vždy správně celoplošně nalepte a zaválcuje vhodným přítlačným válcem dle doporučení výrobce krytiny (zabrání se tím vzniku boulí a zvlnění podlahoviny).
 • Rozpouštědlové kontaktní lepidlo (jako je Chemopren, Goldprén, apod.) se nesmí použít při lepení PVC z důvodu migrace pigmentů do PVC, která má za následek vzniku skvrn a fleků.
 • Lepení PVC na původní lino či PVC nedoporučujeme, vyhnete se tak řadě problémům.
 • Místnost musí mít konstantní teplotu (minimálně 18 °C) po celou dobu tuhnutí lepidla, tj. 72 hodin, pozor na velké prosklené plochy, které je nutné zastínit, aby nedošlo k výrazným výkyvům teplot pokládaného materiálu a podkladu během vysychání a tvrdnutí lepidla. Změny teplot by mohly způsobit nesoudržnost lepidla s podlahovou krytinou.
 • U všech materiálů respektujte námi doporučená lepidla, dále pak pokyny výrobce lepidel a jejich technologický postup pro zpracování.
Zkuste vinyl!
Instalace a údržba PVC, vinylové podlahy
 • Po instalaci podlahové krytiny doporučujeme místnosti nepoužívat nejméně 24 hod. po dokončení instalace. Po položení podlahové krytiny při dodržení všech postupů můžete podlahovou krytinu volně zatěžovat.
 • V případě podlahového topení je nutné nejméně 2 dny před pokládkou podlahové topení úplně vypnout a udržet po celou dobu podlahářských prací minimální teplotu v místnosti okolo 18 °C a teplotu podkladu min. 15 °C.
 • Opětovné zapnutí je možné až po úplném vytvrdnutí lepidla, tj. po 72 hodinách, s postupným natápěním až do úplné provozní teploty max. 27 °C na povrchu konkrétní podlahoviny.
 • Svařování spojů za tepla by se mělo provádět druhý den po nalepení PVC.
 • Při pokládce více kusů unidekorů vedle sebe je nutno jednotlivé kusy otáčet, jinak dochází k rozdílnému odstínovému efektu. Tyto dekory jsou označeny piktogramem, zobrazujícím šipky v protisměru.

Udržba PVC

 • Návody na čištění a údržbu jsou uvedeny v technických listech a na obalech čisticích prostředků. Používejte prostředky pro PVC podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou. V případě pochybností jsou rozhodující pokyny příslušného výrobce čisticích prostředků.
 • Pro údržbu PVC doporučujeme používat pouze výrobky, které jsou určeny výhradně na tyto krytiny. Ty vám při minimální pravidelné péči zajistí prodloužení původního vzhledu a dlouho životnost podlahové krytiny.
 • Voskovat doporučujeme dle návodu na konkrétním používaném přípravku. Podlahu můžete vysávat, zametat, vytírat hadrem nebo mopem. V žádném případě ne přípravkem na bázi chlorových přísad (nepoužívat ředidla a organická rozpouštědla). Jakoukoli chemickou látku je třeba z podlahoviny ihned setřít. Podlahové krytiny PVC je nutné chránit před znečištěním asfaltem, inkoustem, barvami, barevnými oleji, tinkturou a přípravky obsahující barviva a organická rozpouštědla.
 • Silné kyseliny, lihy, barviva (barvy na vlasy, inkoust, červená paprika, atd.) a hořící předměty způsobují na PVC trvalé poškození. Přímé sluneční a ultrafialové záření způsobuje postupné žloutnutí, proto skladování a používání ve vnějších prostorech nedoporučujeme.
 • Ostré předměty způsobují na povrchu mechanické poškození. Dodržujte vždy pokyny výrobců daných prostředků.
 • Nepoužívejte žádné výrobky z gumy (tmavá a barevná guma – např. gumová kolečka, chrániče přístrojů a nábytku, gumové podložky pod židle, sedačky či skříň, podrážky obuvi atd.). Ty při styku s podlahovinou zanechávají na nášlapné vrstvě neodstranitelnou barevnou změnu (žloutnutí, hnědnutí a černání povrchu v místě dotyku). Tam, kde jsou používány tyto typy materiálů, doporučujeme podlahoviny tmavých barev s cílem minimalizovat riziko vytváření skvrn. Hořící a doutnající předměty zanechávají na povrchu neodstranitelné skvrny. Zamezíte tím nežádoucí migraci pigmentu do jakéhokoliv PVC; použijte podložku z PVC, polyuretanu, polyetylénu, polypropylénu nebo filcu.
 • K čistění nepoužívejte ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Dojdeli ke kontaktu podlahové krytiny s chemickou látkou, zasažené místo umyjte okamžitě vodou.
 • Čisticí prostředky nesmí obsahovat aktivní bělidla na bázi chlorovodíku (Savo apod.)

Návod na instalaci a údržbu lze stáhnout zde: stáhnout návod (120 kB).