Významné realizované zakázky.

Firma realizovala v posledním období řadu významných akcí, jako jsou např.:

VFN Praha - rekonstrukce JIP a urologické kliniky 600 m2
Domov důchodců, Hodonín 7 900 m2
Domov důchodců. Mor.Nová Ves 750 m2
Domov důchodců, Brodek 660 m2
Dům sociálních služeb, Sámova, Praha 4 000 m2
Nemocnice Příbram 2 500 m2
Oční klinika Budějovická - Alfa 2 3 200 m2
DPS Liboc - Praha 6 2 100 m2
FN MOTOL KAR2 1 650 m2
Bulovka 1 500 m2
Thomayerova nemocnice pav. B4 700 m2
IKEM kanceláře a lékařské pokoje 1 200 m2
Thomayerova nemocnice pav. G3 700 m2

Podlahové krytiny - nemocnice a domy pro seniory