INFORMAČNÍ MEMORANDUM
O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel serveru tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji uvedenými při jakékoliv registraci uživatele na serveru www.koberce-breno.cz bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní údaje získané při registraci budou shromažďovány a zpracovávány provozovatelem serveru prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Provozovatel serveru www.koberce-breno.cz použije poskytnuté údaje pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje nebudou provozovatelem serveru www.koberce-breno.cz poskytnuty žádné třetí osobě.

Uživatel má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře svých osobních údajů.