Disperzní penetrace - Schönox KH

SCHÖNOX KH penetrace s velmi nízkým obsahem emisí bez obsahu rozpouštědel je odolná proti saponifikaci, slouží ke snížení savosti a zvýšení adheze cementových podkladů a rovněž k ochraně sádrových podkladů proti vlhkosti. Určená pro vnitřní a vnější použití na beton, cementové potěry, potěry na bázi síranu, sádrová omítka, cementová omítka, staré podklady se zbytky starých voděodolných lepidel, sádrokartonová deska, suché potěry, dřevěné podklady a lité asfaltové potěry. Před použitím musí být z podkladu odstraněny zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi. Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu je nutné mechanicky odstranit. Tato penetrace vylepšuje pevnost uchycení, snadno se aplikuje a váže zbytkový prach. Vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění.

Doporučená cena s DPH 10 kg: 1745,- Kč
Spotřeba 40-100 g/m2
Balení 10 kg
Disperzní penetrace Schönox KH
Další varianty